Google

จัดสวน

การจัดสวนมีหลายแบบแต่ที่นิยมมากที่สุดมี 3 แบบ
1.จัดสวนญี่ปุ่น
2.จัดสวนหิน
3.จัดสวนน้ำตปูหญ้าอ่างทอง

การจัดสวนเป็นเรื่องสำคัญของคนที่มีบ้านเพราะบ้านเป็นที่พักผ่อน เป็นที่อยู่อาศัยบ้านที่ดีต้องให้ความร่มรื่นน่าอยู่อาศัยและเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านคุณต้องรักธรรชาติรักต้นไม้มีเวลาดูแลสวนการจัดสวนมีสิ่งสำคัญคืปูหญ้าปราณบุรี

1.การออกแบบจะต้องคิดแบบก่อนว่าจะจัดสวนแบบให้วาดแบบให้เสร็จก่อน
2.การจัดหาแหล่งต้นไม้และเลือกต้นไม้ทั้งขนาดรูปทรงที่ต้องการ
3.กำจัดวัชพืชออกวิธีที่ดีที่สุดก็การยาฉีดเพื่อให้วัชพืชตายทั้งต้น
4.การปรับพื้นที่สวนให้เรียบ หรือทำเป็นเนินที่เราต้องการ
5.ขุดหลุมลงต้นไม้ควรลงต้นไม้ใหญ่ไปหาเล็กควรขุดหลุมลึกประมาณ 0.5 m โรยปูนขาวใส่ปุ๋ยก้นบ่อแล้วจึงนำต้นไม้มาปลูก
6.การปูหญ้า นำทราบถมหรือทรายขี้เป็ดมาลงประมาณ 2 – 5 cm ปรับให้เรียบจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยโรยบางๆ แล้วนำหญ้ามาปู

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *