Google

ไร่หญ้า

ไร่หญ้านวลน้อย

ไร่หญ้าหรือนาหญ้า มีหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม่ถึงมีไร่หญ้าอยู่ในเขตบริเวณภาคกลางที่เดียวที่อื่นก็ไม่มีไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกก็ไม่มีก็ไร่หญ้าตั้งอยู่ เป็นเพราะสภาพความเหมาะสมของดินที่ปลูกหญ้าแหล่งน้ำ ที่สำคัญแหล่งคนงานที่มีความรู้ในการเพาะปลูกหญ้าและที่นี้เป็นจุดศูนย์รวมของพ่อค้าแม่ค้าในการค้าหญ้าเป็นสิ่งสำคัญหญ้านวลน้อย

เวลาที่เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาปูสนามหญ้าที่บ้านเราหรือสถานที่ต่างๆ นั้นผู้รับเหมาก็จะเข้าไปหาซื้อหญ้าที่ไร่หญ้าขนใส่รถออกมา หญ้าที่เห็นเป็นแผ่นๆคือ เขาจะขายหญ้าเป็นตารางเมตร 1 ตาราเมตรจะมี 2 แผ่นใน 1 แผ่นจะมีขนาดประมาน 100*50 ซม.ใส่รถบรรทุกเพื่อความสะดวกในการขนย้าย

หญ้าที่เราเห็นเป็นแผ่นๆที่ผู้รับเหมาเอามาปูไว้ในสนามหญ้าบ้านเรานั้นผู้รับเหมาต้องไปหาซื้อหญ้ามาจากนาหญ้าหรือไร่หญ้าทั้งนั้นที่เจ้าของไร่หญ้าเขาตัดขายกันอยู่ แต่เดิมไร่หญ้ามีอยู่มากแถบมีนบุรีหนอกจอกคลองสาววาแต่เมื่อมีความเจริญเข้ามาพื้นที่ปลูกหญ้าในเขตนี้ก็เริ่มลดน้อยลงไป แต่ปัจจุบันเริ่มมีไร่หญ้าในเขตอื่นๆที่ขยับขยายห่างออกไปถึงเขตลำลูกกาและเขตหนองเสือปทุมธานีกลายเป็นแหล่งปลูกหญ้าหลักของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ยึดอาชีพทำไร่หญ้าจะเป็นชาวไทยมุสลิมที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่สมัยกรุงรัตน์โกสินธุตอนต้นไร่หญ้า

อาชีพไร่หญ้ามีประวัติที่ยาวนานมากพอๆกับอายุของกรุงเทพเลย สาเหตุที่ชาวบ้านแทบนี้ยึดอาชีพทำไร่หญ้าเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่นิยมทำสนามหญ้าไว้ในบริเวณบ้านของตนเองทำตามแบบบ้านฝรั่งแต่ในสมัยนั้นไม่มีผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่หญ้าจึงหาหญ้ามาปูลูกไม่ได้จึงได้เกณฑ์ให้ชาวบ้านละแวกดังกล่าวที่มีอาชีพทำนาอยู่แล้วใช้ที่นาของตนมาเป็นไร่หญ้าเพื่อปลูกหญ้านำมาขายเมื่อชาวบ้านทำไร่หญ้ากันนานขึ้นสั่งสมวิชาประสบการณ์มานานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีเข้าชาวบ้านแถบนั้นจึงยึดการไร่หญ้าแทนการทำนาเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวจนถึงปัจจุบัน

One Comment add one

  1. นุ says:

    ปูหญ้านวลน้อย สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ถนน กื่งแก้ว ไม่ทราบว่าไร่หญ้าอยู่คลองสามวาหรือเปล่าคับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *