Google

ปลูกหญ้า

การปลูกหญ้าเพื่อขายกับการปลูกหญ้าในบ้านหรือสนามหญ้าจะไม่เหมือนกันอาชืพของคนทำไร่หญ้านั้นเป็นอาชีพที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการปลูกหญ้าไม่ว่าจะเป็นการปลูกหญ้านวลน้อยหญ้ามาเลเซียหรือการปลูกหญ้าพันธ์อื่นๆนั้นมีความยุ่งยากและใช้แรงงานจำนวนมากอยู่พอสมควร แต่ก็ใช้เวลาประมาน 40 – 45 วันก็ตัดหญ้าขายได้แล้วถือว่าไม่นาเหมือนการทำนาขั้นตอนการปลูกหญ้า

รับปูหญ้า

การเตรียมแปลงปลูกหญ้า เริ่มจากหาแปลงนาสักแปลงส่วนมากจะเป็นแปลงนาเก่าที่เปลี่ยนอาชีพทำนาข้าวมาปลูกหญ้าแทนให้ปรับหน้าดินให้เรียบเสียก่อนโดยการใช้รถลากลูกกลิ้งที่มีน้ำหนักมากวิ่งบดอัดสลับกับการใช้คราดแหล็กปรับพื้นที่ไปมาให้แน่นเหมือนสนามคอนกรีตแล้วขุดร่องน้ำให้โดยรอบแปลงเวลารดน้ำหญ้าหรือเมื่อมีฝนตกลงมาร่องน้ำจะเป็นที่ระบายน้ำออกนอกแปลงปลูกได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมติดตั้งปั้มน้ำวางท่อพีวีซีถ้าใช้จะสายยางรดน้ำหญ้าก็ต้องให้สายยางสามารถมาเชื่อมต่อกันเพื่อรดน้ำให้ได้ทั่วหมดทั้งแปลงหรือถ้ามีแรงงานน้อยจะติดตั้งเป็นระบบสปริงเกอร์ก็ได้

ไร่หญ้า
การดำหญ้านำแผ่นหญ้าที่นำมาเป็นพันธุ์แล้วฉีกออกแบ่งเป็นก้อนๆแล้วปักดำไปกับพื้นดินที่เตรียมไว้แล้วทำการดูดแลนจากท้องร่องมาฉีดบนแปลงหญ้าที่ดำไว้ด้วยปั้มน้ำให้ทั่วเพื่อให้รากของหญ้าติดดินจะใช้พันธ์หญ้าประมาณ400-500ตารางเมตรต่อแปลงปลูกหญ้า1ไร่
การดูแลไร่หญ้าวันแรกหลังจากดำหญ้าเสร็จให้นำลูกกลิ้งขนาดใหญ่เดินกลิ้งทับหญ้าให้ทั่วทั้งแปลงการกลิ้งหญ้าเพื่อให้รากหญ้าผนึกติดแน่นกับพื้นดินโดยมีแลนเป็นตัวประสานต้องรดน้ำวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น ยิ่งตอนที่แดดร้อนจัดได้ยิ่งดีหลังจากนั้นก็เริ่มใส่ปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยสูตร 16-16-8 ผสมกันไปในอัตรา 1/3 ผสมกับยาคุมหญ้าไปด้วย เมื่อหญ้ามีอายุ15 วันให้ทำการตัดหญ้าครังที่ 1 และให้ตัดหญ้าอีกครั้งเมื่อหญ้ามีอายุประมาณ 30-35 วันเสร็จก็ใส่ปุ๋ยอีกครั้งจนได้ 40 วัน หญ้าก็จะแน่นพร้อมตัดขายได้จะได้หญ้าประมาณ1,600ตารางเมตร ต่อเนื้อที่ 1 ไร่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *